ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೋಗಗಳು

 • ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ವೈರಸ್ PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ವೈರಸ್ PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಟಾನ್ಸಿಲ್, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತದಂತಹ ದ್ರವ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಅಂಗಾಂಶ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ವೈರಸ್ (ASFV) ನ DNA ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಕಿಟ್ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರತಿದೀಪಕ PCR ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 • ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸರ್ಕೋವೈರಸ್ ಟೈಪ್ 2 ಪಿಸಿಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್

  ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸರ್ಕೋವೈರಸ್ ಟೈಪ್ 2 ಪಿಸಿಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್

  ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಂತಹ ದ್ರವ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸರ್ಕೋವೈರಸ್ ಟೈಪ್ 2 (PCV2) ನ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಕಿಟ್ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರತಿದೀಪಕ PCR ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 • ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅತಿಸಾರ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅತಿಸಾರ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರವ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತದಂತಹ ಅಂಗಾಂಶ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅತಿಸಾರ ವೈರಸ್ (PEDV) ನ RNA ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಕಿಟ್ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ RT-PCR ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 • ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಪೋರ್ಸಿನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಈ ಕಿಟ್ ಪೋರ್ಸಿನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ವೈರಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್ (PRRSV) ನ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಂತಹ ದ್ರವ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ.
 • ಸ್ಯೂಡೋರಾಬೀಸ್ ವೈರಸ್ (gB) PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಸ್ಯೂಡೋರಾಬೀಸ್ ವೈರಸ್ (gB) PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಈ ಕಿಟ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತದಂತಹ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಂತಹ ದ್ರವ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂಡೋರಾಬೀಸ್ ವೈರಸ್ (gB ಜೀನ್) (PRV) ನ RNA ಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರತಿದೀಪಕ PCR ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
 • ಹಂದಿ ಜ್ವರ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಹಂದಿ ಜ್ವರ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಈ ಕಿಟ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ವೈರಸ್‌ನ (CSFV) ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅಂಗಾಂಶ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರವ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತ.
 • ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗ ವೈರಸ್ RT-PCR ಪತ್ತೆ ಕಿಟ್

  ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಂತಹ ದ್ರವ ರೋಗ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆಯ (CSFV) ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಕಿಟ್ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.